​Chim Có Tổ Người Có Tông !
My Beloved Country Hỏi Lòng Có Mối Tình Quê Hỏi Người Có Nhớ Mỹ Khê Đường Về !
San Francisco- Times
Chủ trương phục vụ Cộng Đồng hơn là Thương mại 
cũng như để giải tỏa sự đam mê Nghệ Thuật- Cho nên chỉ lấy chút thù lao
tượng trưng - Video Quality in H.D. with new Tech
AVCHD- H.D.DVD- Blu-Gray Disc- Đôi dòng Thưa Thiệt - Mặc dù hơi 
mất lòng - Nhưng xét cho cùng - Đó là điều thật lòng - Chỉ những người
trong nghề mới biết - Ngoại trừ ( Video Production ) còn lại phần lớn
chỉ đóng vai trò Cameraman ( Quay Phim ) Không biết gì đến việc ráp
Nối làm ra Phim ( Editor ) Tác giả vừa Cameraman Đồng thời kiêm 
luôn Editor. Đôi Điều Lưu ý :
Video Quality in H.D. Chỉ Play được trên Blu-Gray Disc Player 
Ngày nay Blu-Gray Player giá rất rẻ gần bằng DVD Player 
Blu-Gray Player sẻ Play được tất cả các loại DVD
 Không Đảm nhận Quay Phim Đám Cưới - Song có thể chỉ nhận Edit  
Trân Trọng : Nguyễn Mỹ Khê